• Зовнішня радіотерапія

  Зовнішня променева терапія

  Методика зовнішньої променевої терапії застосовується з метою видалення основної пухлини і всіх прилеглих клітин раку за допомогою направленого променя (або декількох його пучків) в область раку і його околиці під шкірою. Щоб звести до мінімуму побічні ефекти, лікування, як правило, застосовується п’ять днів на тиждень, з понеділка по п’ятницю, протягом декількох тижнів. Це дозволяє лікарям знищити ракові клітини, даючи, таким чином, здоровим клітинам достатньо часу, щоб відновитися.

  Пучок випромінювання при такому лікуванні онкології, як правило, доставляється за допомогою пристрою під назвою лінійний прискорювач (linear accelerator), або просто “прискорювач”, здатного виробляти високоенергетичні рентгенівські промені або електрони для лікування раку. Розмір і форма променя підтримується на встановленому рівні за рахунок суворого дотримання індивідуально складеного плану лікування та спеціального програмного забезпечення, що допомагає здійснювати моніторинг вашого лікування. Дуже важливим є точність напрямку радіоактивного променя, здатного ефективно лікувати пухлини, в той час як на нормальні тканини поширюється щадна дія.

  Нижче ми розкриємо методики застосування декількох спеціальних різновидів зовнішньої радіотерапії. Вони використовуються для лікування раку певних типів, і ваш променевий терапевт порекомендує вам один з цих методів лікування, якщо переконається в тому, що саме він вам допоможе.

  Тривимірна конформна радіотерапія (3D-CRT)

  Пухлини не є регулярними, вони бувають різних форм і розмірів. Тривимірна конформна променева терапія (Three-Dimensional Conformal Radiation Therapy), або 3D-CRT, використовує комп’ютери та спеціальні методи візуалізації, такі як комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія або позитронно-емісійна томографія, щоб визначити розмір, форму і розташування пухлини, а також стан навколишніх органів. Радіотерапевт з високою точністю направляє пучки випромінювання на радіус, відповідний розміру і формі вашої пухлини. При цьому він використовує “multileaf collimators” або “custom fabricated field-shaping blocks”. Оскільки пучки випромінювання дуже точно спрямовані, здорові тканини, що примикають до новоутворення, одержують менше випромінювання і можуть регенеруватися швидше.

  Інтенсивна променева терапія зниженої частоти (IMRT)

  Інтенсивна променева терапія зниженої частоти (Intensity Modulated Radiation Therapy), або IMRT, є різновидом методики 3D-CRT, яка дозволяє випромінюванню стати більш точним, за рахунок прямого збігу радіусу дії і самої форми пухлини. Також використовується назва “Радіотерапія з модульованою інтенсивністю (РТМІ)”. За допомогою IMRT, пучок випромінювання можна розбити на безліч “потоків” – “beamlets”, за рахунок чого інтенсивність кожного з них може регулюватися індивідуально. IMRT може використовуватися також з метою обмеження кількості радіації, отриманої здоровими тканинами біля пухлини. У деяких випадках методика також дозволяє застосовувати більш високу дозу радіації в область однієї пухлини, потенційно збільшуючи шанси на одужання.

  Візуальна променева терапія (IGRT)

  Також використовується назва “Радіотерапія під візуальним контролем (РТВК)“. Радіаційні онкологи використовують візуальну променеву терапію (Image Guided Radiation Therapy), або IGRT, щоб допомогти в опроміненні пухлини, область ураження якої переміщується під час сеансу опромінення у зв’язку із змінами стану організму або коливанням органів дихального апарату в процесі дихання. IGRT передбачає щоденне опромінення пацієнта з використанням конформної радіотерапії із застосуванням візуальних зображень, що одержуються у лабораторних умовах за допомогою комп’ютерної томографії (КТ), ультразвукового дослідження (УЗД) або рентгена.

  Всі пацієнти зобов’язані пройти процедуру комп’ютерної томографії, приступаючи до лікування. Інформація, отримана за допомогою КТ, потім передається на комп’ютер в процедурний кабінет, щоб лікарі могли порівняти зображення з більш ранніми знімками, зробленими незадовго до лікування. Застосовуючи методику IGRT, лікарі мають можливість порівняти ці зображення, щоб переконатися, що пацієнт йде на поправку, або ж в іншому випадку – що лікування необхідно скорегувати. Це дозволяє лікарям точніше охопити область раку опроміненням, уникаючи при цьому ураження прилеглих здорових тканин. У деяких випадках лікарі імплантують крихітні маркери в межах або поблизу пухлини, щоб ще більш точно окреслити її межі для IGRT. Це допомагає здійснювати процедуру радіотерапії навіть в областях ураження, які безперервно перебувають у стані коливання, що ускладнює опромінення цільової області опромінення.

  Протонна променева терапія

  Протонна променева терапія (Proton Beam Therapy) є однією з форм зовнішнього опромінення, яка використовує протони, а не електрони рентгенівських променів для лікування деяких видів раку та інших захворювань. Специфічні властивості променевої терапії протона дають можливість променевому терапевту більш ефективно знизити ступінь опромінення прилеглих здорових тканин. Протонна терапія доступна пацієнтам лише в декількох онкологічних центрах у світі і використовується в унікальних клінічних ситуаціях.

  Нейтронна променева терапія

  Як і протонна променева терапія, нейтронна променева терапія (Neutron Beam Therapy) є спеціалізованою формою зовнішньої променевої терапії. Вона часто використовується для лікування деяких пухлин, які є радіорезистентними, тобто пухлини з підвищеною стійкістю до дії рентгенівської променевої терапії. Нейтрони надають більший біологічний вплив на клітини, ніж інші види випромінювання. При точному і компетентному застосуванні цього методу, він може надати велику роль у приватних випадках при низькій ефективності стандартного опромінення. Нейтронна терапія доступна тільки в декількох онкологічних клініках у світі.