• Головна

  Стереотаксична променева терапія (радіотерапія)

  Стереотаксична променева терапія є новітньою розробкою в області зовнішньої променевої терапії. Принцип роботи полягає в цілеспрямованому опроміненні чітко визначеної області ракової пухлини, використовуючи високоточні знімки, комп’ютерне тривимірне моделювання та стандартизовані налаштування для доставки доз опромінення з максимально високою точністю (тобто стереотаксичної).

  Існують два типи стереотаксичного опромінення:

  • Стереотаксична радіохірургія (SRS) – в лікуванні онкології застосовується для опромінення мозку або спинного мозку в один або кілька сеансів. Стереотаксична радіохірургія здійснюється фахівцями в області променевої терапії або нейрохірургії.
  • Стереотаксична радіаційна терапія тіла (SBRT) – процедура опромінення променевою терапією в один або декілька сеансів, призначена для лікування всіх органів тіла, за винятком головного мозку або спинного мозку.

  Обидва різновиди стереотаксичної променевої терапії SRS і SBRT вельми успішно застосовуються для лікування пухлин невеликих розмірів. У сучасній онкології використовується спеціальне сканування тіла, що дозволяє визначити, де саме в організмі знаходяться пухлини. Для утримання пацієнта в знерухомленому стані можуть використовуватися певні аксесуари, в інших випадках пристрої опромінення оснащені пристосуваннями для коректування рухів пацієнта, наприклад під час процесу дихання. Дані методики дозволяють доставляти високу дозу радіації до поверхні пухлини протягом короткого проміжку часу. Однією з переваг SRS / SBRT стереотаксичної променевої терапії є те, що лікування може бути завершено по закінченню всього одного-п’яти днів, а не тривати декілька тижнів.

  Стереотаксична радіотерапія SRS / SBRT забезпечує хвору ділянку необхідною кількістю радіації в найкоротші терміни, в порівнянні з традиційним лікуванням променевою терапією. Крім того, лікування здійснюється з високою точністю, за рахунок чого зводиться до мінімуму вплив на прилеглі здорові органи. Серед недоліків методики SRS / SBRT можна виділити те, що висока ефективність досягається тільки при впливі на невеликі, чітко визначені пухлини, які можна виявити на скануванні за допомогою КТ (комп’ютерної томографії) або МРТ (магнітно-резонансної томографії). Тому, метод не може застосовуватися для всіх різновидів ракових захворювань. Крім того, допустима кількість радіації може бути обмеженою, якщо ракова пухлина знаходиться поряд з чутливими нормальними тканинами, такими як спинний мозок або кишечник.

  Глосарій стереотаксичної променевої терапії

  Іноді за відсутності знання основоположних термінів в методиках SRS і SBRT виникає деяке нерозуміння. Стереотаксичне випромінювання може вироблятися за допомогою різних спеціалізованих пристроїв опромінення, таких як: Axesse, CyberKnife, Gamma Knife, Novalis, Primatom, Synergy, X-Knife, TomoTherapy або Trilogy. Важливо не ототожнювати ті чи інші бренди виробників з різновидами опромінення стереотаксичних пристроїв.

  Що входить в курс лікування стереотаксичної променевої терапії?

  • Використання декількох якнайтонших пучків радіаційного опромінення.
  • Спрямування їх з високою точністю до ділянок захворювання.
  • Використання знерухомлюючих пристроїв або пристосувань, які здатні обмежувати опромінення і регулювати будь-який рух при проведенні лікування.
  • Безпечна і точна доставка високих доз радіації всього за декілька процедур (стандартно від 1 до 5 сеансів опромінення).

  Характерні відмінності в методиках опромінення

  • Різні можливості: деякі стереотаксичні методики лікування раку можуть застосовуватися тільки для пухлин головного мозку або для голови і шиї, інші для всього тіла.
  • Різна послідовність: деякі методики стереотаксичного лікування можуть здійснюватися всього за один сеанс, інші ж за серію процедур протягом декількох днів.
  • Різні способи досягнення точності: різні методики використовують безліч способів утримання пацієнта в правильному положенні. У деяких використовуються спеціально виготовлені аксесуари для знерухомлення пацієнта, інші пристрої здатні відслідковувати будь-які його рухи.

  Захворювання, що піддаються лікуванню за допомогою стереотаксичної радіотерапії

  Стереотаксична радіохірургія (SRS) широко застосовується для лікування ракових захворювань, що вражають головний або спинний мозок, включаючи:

  • Пухлини, що походять від головного мозку (гліоми та інші первинні пухлини головного мозку).
  • Пухлини, що поширилися в область головного мозку з інших ділянок тіла (метастази головного мозку).
  • Доброякісні пухлини, що виникають з мембран, що покривають область мозку (менінгіоми).
  • Доброякісні пухлини внутрішнього вуха (акустичні невриноми – невринома слухового нерва, шваннома).
  • Аномальні кровоносні судини усередині мозку (артеріовенозні мальформації – АВМ).

  Стереотаксична радіаційна терапія тіла (SBRT) використовується в онкології для лікування незначних пухлин в області грудей, живота і тазу, які не можуть бути видалені хірургічним шляхом або не піддаються лікуванню за допомогою звичайної променевої терапії, включаючи:

  • Рак легенів.
  • Пухлина, яка розвивалася в найближчих до легенів ділянках тіла і поширилася на них (метастази в легенях).
  • Пухлина, яка розвивалася в прилеглій до печінки ділянці тіла і поширилася на неї (метастази печінки).

  У даному переліку зазначені лише ті захворювання, які найбільш часто піддаються лікуванню за допомогою стереотаксичної радіотерапії. Стереотаксичне опромінення може бути ефективним при впливі на захворювання, яке важко усунути за допомогою хірургії або стандартної променевої терапії. У пацієнтів з невеликою кількістю маленьких пухлин досить високі шанси отримати швидке одужання після проходження курсу стереотаксичної радіотерапії. Однак дана методика лікування не може бути універсальною і застосовуватися для всіх випадків захворювання раком.

  Більш докладну консультацію щодо методики стереотаксичної терапії можна одержати у вашого лікаря, оскільки фахівці в області онкології володіють знаннями про всі новітні розробки інноваційної медицини.

  Фахівці якої області здійснюють лікування променевою терапією?

  Радіаційні онкологи є добре навченими, сертифікованими та ліцензованими спеціалістами, які застосовують методику променевої терапії для лікування пацієнтів з раковими та іншими захворюваннями, і здійснюють постійний моніторинг стереотаксичного опромінення. Стереотаксична радіохірургія головного або спинного мозку здійснюється спільними зусиллями фахівців радіаційної онкології і нейрохірургії.

  Також в команду лікарів входять: медичні фізики, дозиметристи, радіаційні терапевти та медсестри радіаційної онкології.

  У яких установах проходять лікування променевою терапією?

  Сучасні методики лікування радіотерапією зараз широко доступні. Однак, не всі без винятку онкологічні центри пропонують лікування променевою терапією, включаючи всі її різновиди. При виборі медичного закладу слід керуватися наявністю найбільш придатною для вашого випадку методикою лікування. Лікування променевою терапією може здійснюватися в наступних лікувальних закладах:

  • Академічні медичні центри великих спеціалізованих університетів.
  • Районні клінічні центри раку.
  • Центри автономної (Freestanding radiation therapy) променевої терапії або спеціалізовані онкологічні установи.

  Ефективність лікування у вибраному медичному закладі буде залежати від застосування найбільш придатної методики, технічних можливостей центру, досвіду медичного персоналу. У разі якщо медична страховка покриває лікування онкологічних хвороб, число центрів, в яких можна пройти безкоштовне лікування може бути обмежене.

  Як вибрати найбільш підходящий метод лікування?

  Вибір методик лікування є непростим і відповідальним рішенням. Серед факторів, які можна взяти до уваги при виборі методу лікування, можна відзначити наступні:

  • Чи існує підтвердження клінічних випробувань щодо ефективності того чи іншого методу для лікування конкретної форми раку? Деякі нові технології в даному випадку можуть не задовольняти даної вимоги.
  • Які можуть виникнути побічні ефекти?
  • Чи покривається даний курс лікування медичною страховкою?
  • Наскільки далеко територіально знаходиться центр лікування раку?
  • Чи надавалась можливість пацієнту задати уточнюючі питання і чи була отримана задовільна відповідь?
  • Які враження залишилися у пацієнта після консультації з радіаційним онкологом?

  Важливі відомості щодо лікування

  • Лікар зобов’язаний надати повний перелік всіх можливих методик, що застосовуються для лікування форми раку пацієнта. Не згадування тих чи інших методів лікування на консультації онколога може послужити недовірою до даного медичному центру.
  • Слід звертати увагу, чи не рекомендуються непідтверджені клінічними дослідженнями лікарські препарати.
  • Для підтвердження діагнозу захворювання і рекомендованого методу лікування онкології можна звернутися в альтернативний медичний центр, що дозволить пацієнту одержати більш об’єктивну оцінку.